Intro till HTML

Av Simon Persson
Picture of the author
Publicerad
HTML5 logotyp

Vad är HTML?

HTML är förkortningen för HyperText Markup Language. Det är det primära språket som används för att skapa och strukturera webbsidor på internet. HTML tillåter webbutvecklare att definiera och organisera olika element på en webbsida, inklusive text, bilder, länkar, formulär och mycket mer.

Kort historia

HTML utvecklades första gången av Tim Berners-Lee på 1990-talet vid CERN (European Organization for Nuclear Research). Den första versionen av HTML publicerades 1993. Sedan dess har språket utvecklats genom olika versioner, och den senaste versionen är HTML5, som officiellt släpptes år 2014.

Grundläggande Struktur

HTML-dokument är uppbyggda av HTML-element, som i allmänhet består av en starttagg, innehåll och en sluttagg. Här är en enkel struktur för ett HTML-dokument:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
   <meta charset="UTF-8">
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
   <title>Min webbsida</title>
</head>
<body>
   <h1>Välkommen till min webbsida!</h1>
   <p>Här är en enkel text på min sida.</p>
</body>
</html>

Viktiga HTML-element:

  
<!DOCTYPE html>: Definierar dokumenttypen och versionen av HTML som används.

<html>: Den yttre behållaren för allt innehåll på webbsidan.

<head>: Innehåller metadata och länkar till externa resurser som CSS och JavaScript.

<meta>: Definierar metadata om HTML-dokumentet, som teckenkodning och viewport-inställningar.

<title>: Definierar titeln på webbsidan, som visas i webbläsarens flik.

<body>: Innehåller all synlig innehåll som visas på webbsidan.

Rubriktaggar <h1> till <h6>: Används för att definiera rubriker av olika storlekar och hierarki.

Paragraftagg <p>: Används för att definiera en textavsnitt.

Länktagg <a>: Används för att skapa länkar till andra sidor eller resurser.

Bildtagg <img>: Används för att infoga bilder på webbsidan.

HTML5-funktioner HTML5 introducerade flera nya funktioner och element som förbättrade webbutvecklingens möjligheter, inklusive:

Semantiska element: Som <header>, <nav>, <footer>, <article>, <section> osv., som ger tydligare struktur och betydelse till olika delar av en webbsida.

Multimediastöd: Inbyggt stöd för att bädda in video- och ljudfiler på webbsidor med <video> och <audio> taggar.

Formulärförbättringar: Nya input-typer och attribut för att skapa mer kraftfulla och användarvänliga formulär.

Canvas och SVG: Möjligheten att rita grafik på webbsidor med <canvas> och <svg>.

Sammanfattning

HTML är kärnan i webbutveckling och fungerar som grunden för att skapa webbsidor. Genom att lära sig HTML kan du strukturera och skapa innehåll för webben på ett standardiserat sätt. Med HTML5 har webbutvecklingen blivit ännu kraftfullare och mer mångsidig genom att introducera nya element och funktioner. Att förstå och behärska HTML är en grundläggande färdighet för alla som vill bli framgångsrika inom webbutveckling.

Håll dig uppdaterad!

Vill du bli ett proffs på webben?
Nytt inlägg varje vecka för dig som vill veta mer om webbutveckling och dess hemligheter.